Huế – dấu ấn vàng son

Bộ ảnh chụp các lăng tẩm ở Huế của nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Kỳ Anh đưa mọi người ngược về quá khứ. Huế mang...