Tại sao phải đến Đà Nẵng?

Không phải tự nhiên Đà Nẵng mệnh danh là Thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Cũng không phải tự nhiên nơi này trở thành...